Hva skjuler seg i duftlysene dine?

Duftlys gir vakkert lys og nydelig stemning til de fleste anledninger.

For mange så er duftlys det ultimate for å skape stemning og oppnå ro og velvære.

Så hvem kan vel forestille seg at disse lysene kan skjule mørke og giftige hemmeligheter?

Mange lys er petroleumsbasert og når de brenner så frigjør de usynlig sot som inneholder mikroskopiske partikler som suspenderes i luften over lenger tid. Disse partiklene er små nok til å tas opp når de pustes inn.

Og inneholder lyset ditt tungmetaller så vil det føre til forurensing av hjemmet ditt.

En studie fra 2009 på South Carolina State University * advarer mot giftige gasser fra lys som lages av parafin. Forskere fant at det frigjøres uønskete kjemikalier som alkaner, alkanener, benzen og toluen som kan føre til allergier, skade på hjerne, lunger og sentralnervesystemet, det kan føre til astma og også kreft. Det samme viser en studie utført ved Stanford University, desember 2018.

Forskning fra Environmental Protection Agency i 2001*  fant at å brenne et stearinlys med flere veker eller flere lys kan føre til høye nivåer av forurensende stoffer innendørs.

Problemet med væke

Den største faren lurer i hjertet av lyset. Formålet med en veke er å trekke voks for å fyre opp flammen. I stearinlys brukes ulike typer væker som kan deles inn i to kategorier: væker med og væker uten kjerne.

Ikke-kjernede væker er vanligvis laget av flettet eller vridd fiber (ofte bomull) og dette anses som den sikreste å brenne. Kjernede væker bruker også bomull, men disse er pakket rundt en metallkjerne som støtter væken så den ikke smelter så lett. 
Væker med metallkjerner brenner også ved høyere temperaturer som er nødvendig når man har lys laget av voks som krever høy temperatur for å brenne. Blant metallene som brukes i disse lysene er både bly, kadmium, samt sink og tinn.  SÅ absolutt ikke noe du vil fylle hjemme ditt med.

Bly og kadmium

Disse metallene kan bygge seg opp sakte i kroppen vår og forbli der i flere tiår, selv etter at eksponeringskilden er eliminert.  Bly kan påvirke sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg), hjerte, røde blodlegemer og nyrer.

Kronisk eksponering hos voksne er forbundet med endokrine og reproduktive problemer. Dessverre må ikke produsenter av duftlys / stearinlys oppgi hva væken er laget av noe som gjør det veldig vanskelig for oss å vite om det vi kjøper er rent eller ikke.

Hva er så lys ofte laget av?

Mange lys er laget av parafin som man får fra petroleumsavfall. De brukes da de er billige i innkjøp.  lette å jobbe med, og brenner langsomt. Parafin er en ikke fornybar ressurs i tillegg til at de avgir sot og forurensing.

I 2005 utstedte American Lung Association en advarsel om at parafinstearinlys kan avgi et skremmende utvalg av kjente kreftfremkallende giftstoffer som acetaldehyd, formaldehyd, acrolein, actone, benzen, 2-butanon, karbondisulfid, karbon tetrachloride, creosol, klorobenzen karbonmonoksid, cyklopenten, etylbenzen, fenol, styren tetrachloroethene, toluen, triklorethene og xylen.

Dufter i lysene

Duftoljene som brukes i stearinlysvoks er generelt syntetiske og basert på petroleumsprodukter. Dette er de samme syntetiske dufter som brukes i kosmetikk, såper, vaskemidler og luftrensere. I tillegg til selve duftoljen, vil lyset inneholde "fikseringsmidler" som gjør at oljene kan blande seg med voks og avgi aroma når det oppvarmes.

Det er absolutt ikke noe som er romantisk eller gir velvære ved å bruke syntetiske parfymer.  Deres ingredienser inkluderer industrielle løsemiddel som benzen, derivater, aldehyder, og mange andre kjente giftstoffer og allergifremkallende stoffer som er i stand til å forårsake kreft, fødselsskader, og lidelser på sentralnervesystemet (se rapporten fra us Committee on Science and Technology, Neurotoxins: At Home and the Workplace, US House of Representatives, Report No. 99-827, Sept. 16, 1986). Noen som aceton, etanol og etylacetat og metylenklorid er klassifisert av EPA som "farlig avfall".

Referanser:

* Studie ved SC State Univerisity I 2009 http://www.scsu.edu/news_article.aspx?news_id=832

Stanford University, 2017
http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/lee-m2/

Forskning fra Environmental Pollution AGency i 2001
ttps://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P1009BZL.pdf