Etter at din bestilling er bekreftet av deg vil du automatisk få opp en melding fra oss som bekrefter bestillingen, og motta en e-post med ordrebekreftelse.

Alle priser er i norske kroner. Totalkostnader for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto/frakt. For produkter som inngår i ulike kampanjer gjelder prisene under den aktuelle kampanjeperioden.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenester på siden. Prisendringer påvirker ikke sendte bestillinger. Bilder og farge kan avvike noe fra det som vises på din skjerm. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

Garanti

I henhold til norsk lov, Kjøpsloven. Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videre anvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. Dersom garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge, samt en skriftlig forklaring.

Salgspant

Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med renter og omkostninger fullt ut er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgs gjenstandens verdi eller selgerens deknings gang.

Aksept, sjekk eller andre betalings anvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger.

Reklamasjon og angrerett

Du har full returrett på varer kjøpt innen 14 dager etter mottagelsen, forutsatt at varen returneres i uskadet stand og i uskadet originalpakning. Angrerett skjema får du ved å sende oss en epost, vi sender den så  mail. For å spare miljø så sender vi ikke ut en utskrift med hver bestilling. Skriv ut og Fyll ut angrerett skjema . Send skjema og varen(e) i hel og i ubrukt/forseglet stand samt i original emballasje. Kjøper må selv betale returkostnader. Pakken må sendes i retur med sporingsnummer.  Ikke vanlig post. Oppkrav kan ikke benyttes ved retur. Retur- og bytterett gjelder ikke for varer som er spesialbestilt eller som ikke inngår i vårt vanlige sortiment. Avtaleretten (§2b) gjelder ikke når den ikke returneres tilnærmet lik ny, er brukt med mer. Hvis du velger å ikke hente pakken på posten og den sendes i retur vil du bli belastet med kostnader for retur frakt.

Pakken skal sendes i retur til: Organic Beauty AS, Stubbveien 16, 3208 Sandefjord